Villkor

Jonas har rätt att lämna återbud om han drabbas av sjukdom.

All milersättning är 30 kr/milen.

I regel är Jonas på plats 20-30 min innan det börjar.

Headset (som går runt huvudet) föredrar Jonas. Men han kan även tala med vanlig mick. Om det är mindre än ca 40 personer behövs normalt inget ljud.

Jonas kan vissa gånger behöva övernattning. Hotellet betalas då vanligtvis av uppdragsgivaren.

När det gäller bokförsäljning vill Jonas ha ett bord i samband med lokalen där han kan stå och signera.

Bilder får tas när Jonas talar (om det inte stör) men om de ska användas offentligt – meddela oss innan.